header_kpdn2017.JPG

 

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
II Kujawsko-Pomorskie Dni Neurologiczne

Miejsce obrad: Holiday Inn Bydgoszcz, 17 - 18 lutego 2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

plik ze szczegółowym programem do pobrania w *.pdf

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

Piątek, 17 lutego 2017

15.00 – 15.15 Otwarcie konferencji

15.15 – 17.15 Sesja I. Stwardnienie rozsiane – kontrowersje leczenia

17.15 – 17.45 Przerwa na kawę

17.45 – 19.15 Sesja II. Profilaktyka pierwotna i wtórna udaru mózgu
Sesja organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Udaru Mózgu

19.15 – 19.35 Wykład pod patronatem firmy Nutricia
Rola żywienia pacjentów po udarze w fazie ostrej i przewlekłej udaru mózgu

 

Kolacja

 

Sobota, 18 lutego 2017

9.00 – 10.15 Sesja III. Postępy w leczeniu padaczki

10.15 – 10.45 Przerwa na kawę

10.45 – 12.30 Sesja IV. Farmakoterapia w chorobach zwyrodnieniowych mózgu

12.30 – 13.45 Sesja V. Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego. Bóle głowy

Obiad