header_kpdn2017.JPG

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 

Przewodniczący / Kierownik Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Marek Harat
Prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
Dr hab. n. med. Alina Kułakowska
Dr hab. n. med. Monika Rudzińska
Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski
Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 

Przewodniczący

Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

Zespół Kliniki Neurologicznej
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy